O nama

Predmet poslovanja, odnosno osnovna delatnost PED Inspect-a su tehnička ispitivanja i analize kroz pružanje usluga u oblasti kontrolisanja i sertifikacije proizvoda, kroz akreditacije i imenovanja koje PED Inspect poseduje.

„PED Inspect“ zapošljava visokostručan kadar sa iskustvom u oblastima:

 • Investicija i održavanja tehničkih sistema,
 • Projektovanja, izrade i sanacija opreme pod pritiskom,
 • Izrade specifikacija i QA / QC planova,
 • Izrade tehničke dokumentacije,
 • Analize i vođenje projekata,
 • Procene preostalog veka opreme,
 • Kontrolisanja, ispitivanja, tehničkih pregleda i analize opreme i materijala,
 • Izgradnje i nadzora nad mašinskim instalacijama i zavarivačkim radovima.

Zaposleni inženjeri poseduju  licence odgovornih projektanata i odgovornih izvođača radova, sertifikate i završene kurseve iz određenih oblasti koje su predmet našeg poslovanja.

Na početku želimo da vam izrazimo dobrodošlicu u PED Inspect, okruženje u kome ljudi predstavljaju najveći kapital a posao daje mnogobrojne mogućnosti za razvoj karijere. Kod nas se posebna pažnja posvećuje afinitetima zaposlenih da bi smo bili u mogućnosti da na pravilan način podstaknemo njihov razvoj karijere i kroz program treninga i obuka podignemo njihove poslovne rezultate na viši nivo. Na ovaj način smatramo da možemo postići najbolje rezultate u razvoju kadrova a samim tim i ostvarivanju željenih ciljeva u okviru PED Inspect-a.

Razvoj karijere

 Širok spektar poslova kojima se bavimo pruža mogućnost zaposlenima da se usavršavaju u različitim oblastima. Naš stav je da posvećenost, osećaj pripadnosti timu, inicijativa i težnja ka konstantnom napredovanju i učenju, predstavlja najefikasniji put razvoja karijere. Našim planovima obuka i treninga imamo za cilj da našim zaposlenima obezbedimo usavršavanje i visoke kvalifikacije u skladu sa odgovarajućim domaćim i međunarodnim standardima. Plan treninga i obuka nije osmišljen samo da zadovolji potrebe poslovnih procesa već i da doprinese razvoju sistema kvaliteta kojem težimo i koga želimo da razvijamo. Stalni nadzor i praćenje rezultata rada omogućava zaposlenima da imaju dobar uvid u svoj rad i da na pravilan način usmeravaju svoje aktivnosti u cilju postizanja boljih rezultata i konstantnog napredovanja u karijerama.

Zapošljavanje

Procesu selekcije kadrova u PED Inspect-u posvećujemo veoma veliku pažnju. Profili kadrova koje biramo neophodno je da poseduju timski duh, posvećenost poslu, samoinicijativu, da probleme posmatraju kao izazov a rešenje kao rezultat. Ukoliko sebe prepoznajete u našem okruženju šansa za zaposlenje uvek postoji.

Integritet u kompaniji

Pravilnikom o Integritetu u PED Inspect-u utvrđujena su pravila i norme ponašanja u svim sferama poslovanja. Osnovni principi definisani Pravilnikom o Integritetu, a koji čine okosnicu našeg poslovanja su :

 • Etičnost u poslovnoj praksi,
 • Transparentnost,
 • Jasna i otvorena komunikacija.

Neprestanom edukacijom, kao i u poslovnoj praksi nastojimo da svim zaposlenima u prvi plan istaknemo principe Pravilnika o integritetu kako bi to postala norma koja je osnov za obavljanje poslovnih aktivnosti u svim poslovnim procesima.

Pravilnik o integritetu

Svrha Pravilnika o integritetu je da se utvrde pravila ponašanja u svim sferama poslovanja firme “PED INSPECT” Beograd kao i da se daju instrukcije osoblju za svakodnevno poslovanje.

Pravilnik se odnosi na sve osoblje, kao i na osoblje koje je na osnovu ugovora o angažovanju na povremenim i privremenim poslovima angažovano u PED INSPECT -u. Dužnost sveg osoblja je da poštuje odredbe Pravilnika, nikakva odstupanja od zahteva Pravilnika se ne tolerišu i niko od osoblja neće trpeti negativne posledice ukoliko poštuje Pravilnik.

Pravilnik odražava težnju PED INSPECT-a za sprečavanjem korupcije, a takođe definiše sistem vrednosti u normalnom poslovanju firme.

Osim ovih opštih načela Previlnik o Integritetu sadrži i odredbe vezane za :

 • Integritet usluga;
 • Integritet finansijskih i drugih evidencija kompanije;
 • Sukob interesa;
 • Nabavku;
 • Neprihvatljive koristi;
 • Odnose između zaposlenih;
 • Pravednu konkurenciju;
 • Usaglašenost sa zakonima;
 • Insajdersko trgovanje;
 • Poverljivost;
 • Primenu;
 • Prijava kršenja integriteta.