KONTROLISANJE

 • Prvi pregled;
 • Periodični pregled;
 • Pregled pre ponovnog puštanja u rad;
 • Vanredni pregled;
 • Odobravanje radnih postupaka za nerastavljive spojeve;
 • Specifično kontrolisanje materijala i komponenti za opremu pod pritiskom;
  • Kontrolisanje u upotrebi;
  • Kontrolisanje popravki i modifikacija;
 • Kontrolisanje u upotrebi;
 • Kontrolisanje popravki i modifikacija;
  • Odobrenje tipa;
  • Prvo kontrolisanje i ispitivanje;
  • Ponovno ocenjivanje usaglašenosti;
  • Periodično kontrolisanje;
  • Međukontrolisanje;
  • Vanredne provere;
 • Odobrenje tipa;
 • Prvo kontrolisanje i ispitivanje;
 • Nadziranje proizvodnje;
 • Nadziranje službe za kontrolisanje;
 • Ponovno ocenjivanje usaglašenosti;
 • Periodično kontrolisanje;
 • Vanredne provere;
 • Kontrolisanje novih proizvoda;
 • Kontrolisanje popravki i modifikacija;
 • Periodično kontrolisanje izrade;
 • Kontrolisanje tokom korišćenja;
 • Kontrolisanje dokumentacije;
 • Kontrolisanje izrade;
 • Kontrolisanje pre stavljanja u upotrebu;
 • Kontrolisanje u upotrebiu;
 • Kontrolisanje posle popravki i modifikacija;
 • Kontrolisanje dokumentacije;
 • Kontrolisanje izrade;
 • Kontrolisanje kompletnosti;
 • Kontrolisanje posle popravki i modifikacija;
 • Kontrolisanje novih proizvoda;
 • Odobrenje tipa;
 • Prvo kontrolisanje i ispitivanje;
 • Ponovno ocenjivanje usaglašenosti;
 • Periodično kontrolisanje;
 • Međukontrolisanje;
 • Vanredne provere;
 • Identifikacija hemijskog sastava materijala;
 • Ultrazvučno merenje debljine;
 • Kvalifikacije tehnologija zavarivanja;
 • Kvalifikacije tehnologija tvrdog lemljenja;
 • Kontrolisanje i verifikacija realizovanog ispitivanja bez razaranja (vizuelno, penetrantima, magnetskim česticama, ultrazvukom, radiografijom);
 • Kontrolisanje za potrebe sertifikacije zavarivača;

SERTIFIKACIJA PROIZVODA

 • Modul A2 – Interna kontrola proizvodnje i nadzorne provere opreme pod pritiskom u nasumično odabranim vremenskim razmacima;
 • Modul B – Pregled tipa – tip proizvodnje;
 • Modul B – Pregled tipa – projekat tipa;
 • Modul C2 – Usaglašenost sa tipom na osnovu interne kontrole proizvodnje i nadzornih provera opreme pod pritiskom u nasumično odabranim vremenskim razmacima;
 • Modul F – Usaglašenost sa tipom na osnovu verifikacije opreme pod pritiskom;
 • Modul G – Usaglašenost na osnovu pojedinačne verifikacije;
 • Modul B – Pregled tipa – tip proizvodnje;
 • Modul B – Pregled tipa – projekat tipa;
 • Modul C1 – Usaglašenost sa tipom na osnovu interne kontrole proizvodnje i nadziranja ispitivanja posude;
 • Modul C2 – Usaglašenost sa tipom na osnovu interne kontrole proizvodnje i nadzornih provera posuda u proizvoljno odabranim vremenskim razmacima;
 • Modul C – Usaglašenost sa tipom na osnovu interne kontrole proizvodnje;

SERTIFIKACIJA PROIZVODA KROZ PROVERE SISTEMA OBEZBEĐENJA KVALITETA

 • Modul D – Usaglašenost sa tipom na osnovu obezbeđenja kvaliteta proizvodnog postupka;
 • Modul D1 – Obezbeđenje kvaliteta procesa proizvodnje;
 • Modul E – Usaglašenost sa tipom na osnovu obezbeđenja kvaliteta opreme pod pritiskom;
 • Modul E1 – Obezbeđenje kvaliteta završnog kontrolisanja i ispitivanja opreme pod pritiskom;
 • Modul H – Usaglašenost zasnovana na potpunom obezbeđenju kvaliteta;
 • Modul H1 – Usaglašenost na osnovu potpunog obezbeđenja kvaliteta sa pregledom projekta;
  • Provera sistema obezbeđenja kvaliteta za proizvodnju materijala za opremu pod pritiskom;
  • Provera sistema obezbeđenja kvaliteta za proizvodnju komponenti za opremu pod pritiskom;

RAZVRSTAVANJE

 • Razvrstavanje i evidentiranje;