Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti vozila za transport opasnog tereta u drumskom saobraćaju

PED Inspect je akreditovano kontrolno telo i imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti vozila za transport opasnog tereta u drumskom saobraćaju u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje i oduzimanje imenovanja telu za ocenjivanje usaglašenosti cisterne za transport opasnog tereta u drumskom saobraćaju, „Sl.glasnik RS“, br. 95/2015.

Obim imenovanja tela za ocenjivanje usaglašenosti cisterni za transport opasnog tereta u drumskom saobraćaju obuhvata sledeće:

 • Predmet kontrolisanja:
  – Trajno pričvršćene cisterne (vozila cisterne i kola cisterne),
  – demontažne cisterne,
  – kontejner- cisterne i zamenjive cisterne (nisu za klasu 2),
  – ventili i ostali pribor;
 • Vrsta kontrolisanja:
  – Odobrenje tipa,
  – Prvo kontrolisanje i ispitivanje,
  – Ponovno ocenjivanje usaglašenosti,
  – Periodično kontrolisanje,
  – Međukontrolisanje,
  – Vanredne provere;
 • Referentni propis:
  – Evropski sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe (ADR), Poglavlje 6.8.