Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti jednostavnih posuda pod pritiskom

Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti jednostavnih posuda pritiskom funkcioniše u okviru Sertifikacionog tela za proizvode u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti jednostavnih posuda pod pritiskom, „Sl.glasnik RS“, br. 87/2011.

Obim imenovanja tela za ocenjivanje usaglašenosti jednostavnih posuda pritiskom obuhvata:

  • pregled tipa i
  • verifikaciju usaglašenosti

jednostavnih posuda pritiskom u skladu sa članom 10 i članom 11 Pravilnika o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti jednostavnih posuda pod pritiskom, „Sl.glasnik RS“, br. 87/2011.