Zavarivanje i tvrdo lemljenje

PED Inspect se kroz postojeću akreditaciju / imenovanje bavi kvalifikacijom i odobravanjem postupaka izrade nerastavljivih spojeva, kao i kontrolisanjem za potrebe sertifikacije zavarivača.

Kvalifikacija tehnologije zavarivanja (WPQR)

Kontrolno telo je akreditovano prema standardu SRPS ISO/IEC 17020 za postupke kvalifikacija tehnologija zavarivanja prema sledećim standardima:

 • SRPS EN ISO 15610 – Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja metalnih materijala – Kvalifikacija na osnovu proverenih potrošnih materijala za zavarivanje
 • SRPS EN ISO 15611 – Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale – Kvalifikacija na osnovu prethodnog iskustva u zavarivanju
 • SRPS EN ISO 15612 – Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala – Kvalifikacija prihvatanjem standardne tehnologije zavarivanja
 • SRPS EN ISO 15613 – Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala – Kvalifikacija tehnologije zavarivanja na bazi ispitivanja pre proizvodnje
 • SRPS EN ISO 15614-1 – Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala – Kvalifikacija tehnologije zavarivanja – Deo 1: Elektrolučno i gasno zavarivanje čelika i elektrolučno zavarivanje nikla i legura nikla
 • SRPS EN ISO 15614-2 – Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala – Kvalifikacija tehnologije zavarivanja – Deo 2: Elektrolučno zavarivanje aluminijuma i njegovih legura
 • SRPS EN ISO 15614-4 + AC – Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala – Kvalifikacija tehnologije zavarivanja – Deo 4: Popravka zavarivanjem aluminijumskih odlivaka
 • SRPS EN ISO 15614-5 – Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala – Kvalifikacija tehnologije zavarivanja – Deo 5: Elektrolučno zavarivanje titana, cirkonijuma i njihovih legura
 • SRPS EN ISO 15614-7 – Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala – Kvalifikacija tehnologije zavarivanja – Deo 7: Navarivanje
 • SRPS EN ISO 15614-8 – Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala – Kvalifikacija tehnologije zavarivanja – Deo 8: Zavarivanje cevi za cevnu ploču
 • SRPS EN ISO 15614-11 – Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala – Kvalifikacija tehnologije zavarivanja – Deo 11: Zavarivanje elektronskim snopom i laserom

Kvalifikacija tehnologije tvrdog lemljenja (BPQR)

Kontrolno telo je akreditovano prema standardu SRPS ISO/IEC 17020 za postupak kvalifikacije tehnologije tvrdog lemljenja prema standardu SRPS EN 13134 – Tvrdo lemljenje – Kvalifikacija tehnologije.

Odobravanje tehnologije zavarivanja (WPAR)

Kontrolno telo je akreditovano prema standardu SRPS ISO/IEC 17020 za postupke odobravanja tehnologija zavarivanja. Ove aktivnosti realizuje kao Imenovano telo za nerastavljive spojeve na opremi pod pritiskom (Pravilnik o opremi pod pritiskom, „Sl.glasnik RS“, br. 114/2021, Prilog I, tačka 3.1.2)

Odobravanje tehnologije tvrdog lemljenja (BPAR)

Kontrolno telo je akreditovano prema standardu SRPS ISO/IEC 17020 za postupke odobravanja tehnologija tvrdog lemljenja. Ove aktivnosti realizuje kao Imenovano telo za nerastavljive spojeve na opremi pod pritiskom (Pravilnik o opremi pod pritiskom, „Sl.glasnik RS“, br. 114/2021, Prilog I, tačka 3.1.2)

Kontrolisanje za potrebe sertifikacije zavarivača

Kontrolno telo je akreditovano prema standardu SRPS ISO/IEC 17020 da u skladu sa standardom SRPS EN ISO 9606-1 za potrebe sertifikacije zavarivača sprovodi sledeće aktivnosti:

 • nadzor izrade uzoraka za potrebe sertifikacije zavarivača
 • kontrolisanje rezultata ispitivanja za potrebe sertifikacije zavarivača