Zavarivanje i tvrdo lemljenje

PED Inspect se kroz postojeće akreditacije i imenovanja bavi kvalifikacijom i odobravanjem postupaka izrade nerastavljivih spojeva i odobravanjem osoblja koje izrađuje i ispituje nerastavljive spojeve na opremi pod pritiskom, a u postupku je akreditacije za sertifikaciju zavarivačkih pogona.

Kvalifikacija tehnologije zavarivanja (WPQR)

Kontrolno telo je akreditovano prema standardu SRPS ISO/IEC 17020 za postupke kvalifikacija tehnologija zavarivanja prema sledećim standardima:

 • SRPS EN ISO 15609-1:2015 – Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala – Specifikacija tehnologije zavarivanja – Deo 1: Elektrolučno zavarivanje
 • SRPS EN ISO 15609-2:2015 – Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala – Specifikacija tehnologije zavarivanja – Deo 2: Gasno zavarivanje
 • SRPS EN ISO 15609-3:2009 – Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala – Specifikacija tehnologije zavarivanja – Deo 3: Zavarivanje elektronskim snopom
 • SRPS EN ISO 15609-4:2012 – Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala – Specifikacija tehnologije zavarivanja – Deo 4: Zavarivanje laserom
 • SRPS EN ISO 15609-5:2012 – Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala – Specifikacija tehnologije zavarivanja – Deo 5: Elektrootporno zavarivanje
 • SRPS EN ISO 15610:2013 – Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja metalnih materijala – Kvalifikacija na osnovu proverenih potrošnih materijala za zavarivanje
 • SRPS EN ISO 15611:2013 – Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale – Kvalifikacija na osnovu prethodnog iskustva u zavarivanju
 • SRPS EN ISO 15612:2008 – Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala – Kvalifikacija prihvatanjem standardne tehnologije zavarivanja
 • SRPS EN ISO 15613:2009 – Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala – Kvalifikacija tehnologije zavarivanja na bazi ispitivanja pre proizvodnje
 • SRPS EN ISO 15614-1:2008 + A1:2009 + A2:2012 – Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala – Kvalifikacija tehnologije zavarivanja – Deo 1: Elektrolučno i gasno zavarivanje čelika i elektrolučno zavarivanje nikla i legura nikla
 • SRPS EN ISO 15614-2:2008 – Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala – Kvalifikacija tehnologije zavarivanja – Deo 2: Elektrolučno zavarivanje aluminijuma i njegovih legura
 • SRPS EN ISO 15614-4:2008 + AC:2009 – Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala – Kvalifikacija tehnologije zavarivanja – Deo 4: Popravka zavarivanjem aluminijumskih odlivaka
 • SRPS EN ISO 15614-5:2008 – Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala – Kvalifikacija tehnologije zavarivanja – Deo 5: Elektrolučno zavarivanje titana, cirkonijuma i njihovih legura
 • SRPS EN ISO 15614-7:2009 – Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala – Kvalifikacija tehnologije zavarivanja – Deo 7: Navarivanje
 • SRPS EN ISO 15614-8:2008 – Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala – Kvalifikacija tehnologije zavarivanja – Deo 8: Zavarivanje cevi za cevnu ploču
 • SRPS EN ISO 15614-11:2008 – Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala – Kvalifikacija tehnologije zavarivanja – Deo 11: Zavarivanje elektronskim snopom i laserom

Kvalifikacija tehnologije tvrdog lemljenja (BPQR)

Kontrolno telo je akreditovano prema standardu SRPS ISO/IEC 17020 za postupak kvalifikacije tehnologije tvrdog lemljenja prema standardu SRPS EN 13134:2008 – Tvrdo lemljenje – Kvalifikacija tehnologije.

Odobravanje tehnologije zavarivanja (WPAR)

Kontrolno telo je akreditovano prema standardu SRPS ISO/IEC 17020 za postupke odobravanja tehnologija zavarivanja. Ove aktivnosti realizuje na osnovu imenovanja dodeljenih od strane ministarstva nadležnog za poslove energetike i to:

 • Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom (Pravilnik o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom, „Sl.glasnik RS“, br. 87/2011 / Prilog I – Bitni zahtevi za bezbednost / tačka 3.1.2 – odobravanje radnih postupaka za izradu zavarenih spojeva na opremi pod pritiskom II, III i IV kategorije)
 • Imenovano telo za nerastavljive spojeve na opreme pod pritiskom (Pravilnik o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom, „Sl.glasnik RS“, br. 87/2011 / Prilog I – Bitni zahtevi za bezbednost / tačka 3.1.2 – odobravanje radnih postupaka za izradu zavarenih spojeva na opremi pod pritiskom II, III i IV kategorije)
 • Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti jednostavnih posuda pod pritiskom (Pravilnik o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti jednostavnih posuda pod pritiskom, „Sl.glasnik RS“, br. 87/2011 / Prilog I – Bitni zahtevi za bezbednost / tačka 3.2 – odobravanje postupaka zavarivanja kod jednostavnih posuda pod pritiskom)

Odobravanje tehnologije tvrdog lemljenja (BPAR)

Kontrolno telo je akreditovano prema standardu SRPS ISO/IEC 17020 za postupke odobravanja tehnologija tvrdog lemljenja. Ove aktivnosti realizuje na osnovu imenovanja dodeljenih od strane ministarstva nadležnog za poslove energetike i to:

 • Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom (Pravilnik o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom, „Sl.glasnik RS“, br. 87/2011 / Prilog I – Bitni zahtevi za bezbednost / tačka 3.1.2 – odobravanje radnih postupaka za izradu tvrdo zalemljenih spojeva na opremi pod pritiskom II, III i IV kategorije)
 • Imenovano telo za nerastavljive spojeve na opreme pod pritiskom (Pravilnik o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom, „Sl.glasnik RS“, br. 87/2011 / Prilog I – Bitni zahtevi za bezbednost / tačka 3.1.2 – odobravanje radnih postupaka za izradu tvrdo zalemljenih spojeva na opremi pod pritiskom II, III i IV kategorije)

Odobravanje osoblja koje izrađuje nerastavljive spojeve (zavarivači, lemioci,…)

PED Inspect na osnovu imenovanja dodeljenih od strane ministarstva nadležnog za poslove energetike, a u skladu sa tačkom 3.1.2, Priloga I, Pravilnika o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom, „Sl.glasnik RS“, br. 87/2011 vrši odobravanje osoblja koje izrađuje nerastavljive spojeve (zavarene, tvrdo lemljene i sl) na opremi pod pritiskom II, III i IV kategorije kao:

 • Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom
 • Imenovano telo za nerastavljive spojeve na opreme pod pritiskom

Odobravanje osoblja koje metodama bez razaranja ispituje nerastavljive spojeve (zavarene i tvrdo lemljene spojeve i sl)

PED Inspect kao Imenovano telo za nerastavljive spojeve na opreme pod pritiskom na osnovu imenovanja dodeljenog od strane ministarstva nadležnog za poslove energetike, a u skladu sa tačkom 3.1.3, Priloga I, Pravilnika o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom, „Sl.glasnik RS“, br. 87/2011 vrši odobravanje osoblja koje metodama bez razaranja ispituje nerastavljive spojeve (zavarene, tvrdo lemljene i sl) na opremi pod pritiskom III i IV kategorije.

Sertifikacija zavarivačkih pogona (U POSTUPKU AKREDITACIJE)

Sertifikaciono telo za sisteme menadžmenta PED Inspect je u postupku akreditacije za sertifikaciju zavarivačkih pogona prema sledećim standardima:

 • SRPS ISO 3834-2 (Opšti zahtevi kvaliteta)
 • SRPS ISO 3834-3 (Standardni zahtevi kvaliteta)
 • SRPS ISO 3834-4 (Osnovni zahtevi kvaliteta)