Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom

Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom funkcioniše u skladu sa Pravilnikom o opremi pod pritiskom, „Sl.glasnik RS“, br. 114/2021.

Obim imenovanja tela za ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom obuhvata sledeće šeme ocenjivanja usaglašenosti:

 • Modul A2 – Interna kontrola proizvodnje i nadzorne provere opreme pod pritiskom u nasumično odabranim vremenskim razmacima
 • Modul B(p) – Pregled tipa (tip proizvodnje) [„p“ – production]
 • Modul B(d) – Pregled tipa (projekat tipa) [„d“ – design]
 • Modul C2 – Usaglašenost sa tipom na osnovu interne kontrole proizvodnje i nadzornih provera opreme pod pritiskom u nasumično odabranim vremenskim razmacima
 • Modul D – Usaglašenost sa tipom na osnovu obezbeđenja kvaliteta proizvodnog postupka
 • Modul D1 – Obezbeđenje kvaliteta procesa proizvodnje
 • Modul E – Usaglašenost sa tipom na osnovu obezbeđenja kvaliteta opreme pod pritiskom
 • Modul E1 – Obezbeđenje kvaliteta završnog kontrolisanja i ispitivanja opreme pod pritiskom
 • Modul F – Usaglašenost sa tipom na osnovu verifikacije opreme pod pritiskom
 • Modul G – Usaglašenost na osnovu pojedinačne verifikacije
 • Modul H – Usaglašenost zasnovana na potpunom obezbeđenju kvaliteta
 • Modul H1 – Usaglašenost na osnovu potpunog obezbeđenja kvaliteta sa pregledom projekta