Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom

Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom funkcioniše u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom, „Sl.glasnik RS“, br. 87/2011.

Obim imenovanja tela za ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom obuhvata:

 • Ocenjivanje usaglašenosti – Modul A1 (unutrašnja provera proizvodnje sa nadzorom završnog ocenjivanja)
 • Ocenjivanje usaglašenosti – Modul B (pregled tipa)
 • Ocenjivanje usaglašenosti – Modul B1 (pregled projekta)
 • Ocenjivanje usaglašenosti – Modul C1 (usaglašenost sa tipom)
 • Ocenjivanje usaglašenosti – Modul F (verifikacija proizvoda)
 • Ocenjivanje usaglašenosti – Modul G (pojedinačna verifikacija)
 • Ocenjivanje usaglašenosti – Modul H (potpuno obezbeđenje kvaliteta)
 • Ocenjivanje usaglašenosti – Modul H1 (potpuno obezbeđenje kvaliteta sa pregledom projekta i posebnim nadzorom završnog ocenjivanja)
 • Ocenjivanje usaglašenosti – Kombinacija modula B1+F
 • Ocenjivanje usaglašenosti – Kombinacija modula B+C1
 • Ocenjivanje usaglašenosti – Kombinacija modula B+F
 • Odobrenje za radni postupak izrade nerastavljivih spojeva
 • Odobrenje za osoblje koje izrađuje nerastavljive spojeve