Unesite tekst prigovora, žalbe, predloga za poboljšanje ili drugi komentar bilo koje vrste, kao i kontakt podatke kako bismo bili u mogućnosti da Vam odgovorimo.

Ostavljanje kontakt podataka nije obavezno, međutim za izveštavanje o napretku i rezultatu rešavanja i dostavljanja zvaničnog obaveštenja podnosiocu prigovora / žalbe, kontakt podatak je neophodan. Ukoliko se ne ostave kontakt podaci, smatramo da se ne zahteva rešavanje prigovora / žalbe u skladu sa SRPS ISO/IEC 17020, odnosno SRPS EN ISO/IEC 17065.