Oprema pod pritiskom

PED Inspect se bavi razvrstavanjem, ispitivanjem, kontrolisanjem i sertifikacijom opreme pod pritiskom

Usluge vezane za opremu pod pritiskom koje realizuje PED Inspect obuhvataju sledeće:

  • Razvrstavanje i evidentiranje opreme pod pritiskom (Imenovano telo za razvrstavanje opreme pod pritiskom u skladu sa Pravilnikom o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe, „Sl.glasnik RS“, br. 87/2011 i 75/2013)
  • Pregledi i ispitivanja opreme pod pritiskom (Imenovano telo za preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom u skladu sa Pravilnikom o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe, „Sl.glasnik RS“, br. 87/2011 i 75/2013)
  • Ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom (Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom, „Sl.glasnik RS“, br. 87/2011)
  • Odobravanje postupaka izrade nerastavljivih spojeva i osoblja koje izrađuje i ispituje nerastavljive spojeve na opremi pod pritiskom (Imenovano telo za nerastavljive spojeve na opremi pod pritiskom u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom, „Sl.glasnik RS“, br. 87/2011)
  • Kontrolisanje opreme pod pritiskom – kotlovi sa vodogrejnim cevima, komorni kotlovi, industrijski metalni cevovodi, posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu, gasne kotlarnice, stabilne posude pod pritiskom, kotlovska postrijenja, cevovodi, posude pod pritiskom i kotlovi, industrijske armature, oprema pod pritiskom niskog i visokog nivoa opasnosti, regulatori pritiska, sigurnosni uređaji za zaštitu od prekoračenja pritiska (Kontrolno telo tip A akreditovano prema SRPS ISO/IEC 17020)
  • Ocenjivanje usaglašenosti jednostavnih posuda pod pritiskom (Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti jednostavnih posuda pod pritiskom u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti jednostavnih posuda pod pritiskom, „Sl.glasnik RS“, br. 87/2011)