Opšti i ostali tehnički poslovi

Ova organizaciona jedinica obuhvata sve opšte poslove i tehničke poslove koji se nalaze van obima akreditacija.

Organizaciona jedinica opštih i ostalih tehničkih poslova obuhvata administrativne, pravne i finansijske poslove, upravljanje ljudskim i materijalnim resursima, bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu životne sredine, izradu QA/QC planova i authority planova (planova koordinacije za usaglašenost sa propisima republike Srbije) u oblastima nadzora, pregleda i ispitivanja tokom izgradnje, rekonstrukcije/sanacije i održavanja postrojenja u različitim sektorima industrije (oblasti petrohemijske industrije, naftno-gasnih instalacija, energetike,…).

Sistem menadžmenta u organizacionoj jedinici opštih poslova je usklađen sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i SRPS ISO 45001.

copy-link-256

Dokumentacija
za preuzimanje