Opšti poslovi

Ova organizaciona jedinica obuhvata sve opšte poslove i tehničke poslove koji se nalaze van obima akreditacija.

Organizaciona jedinica opštih poslova obuhvata administrativne, pravne i finansijske poslove, upravljanje ljudskim i materijalnim resursima, bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu životne sredine, izradu QA/QC planova i authority planova (planova koordinacije za usaglašenost sa propisima republike Srbije) u oblastima nadzora, pregleda i ispitivanja tokom izgradnje, rekonstrukcije/sanacije i održavanja postrojenja u različitim sektorima industrije (oblasti petrohemijske industrije, naftno-gasnih instalacija, energetike,…), kao i sledeće aktivnosti imenovanih tela koje ne podpadaju pod akreditacije:

  • Razvrstavanje i evidentiranje opreme pod pritiskom (Imenovano telo za razvrstavanje);
  • Odobravanje osoblja koje izrađuje nerastavljive spojeve (zavarene i tvrdo lemljene) na opremi pod pritiskom II, III i IV kategorije (Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti ili Imenovano telo za nerastavljive spojeve);
  • Odobravanje osoblja koje ispituje nerastavljive spojeve (zavarene i tvrdo lemljene) metodama bez razaranja na opremi pod pritiskom III i IV kategorije (Imenovano telo za nerastavljive spojeve)

Sistem menadžmenta u organizacionoj jedinici opštih poslova je usklađen sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i SRPS ISO 45001.