Pokretna oprema

PED Inspect se bavi ocenjivanjem usaglašenosti pokretne opreme pod pritiskom i opreme za transport opasnog tereta.

Usluge vezane za pokretnu opremu koje realizuje PED Inspect obuhvataju sledeće:

  • Ocenjivanje usaglašenosti pokretne opreme pod pritiskom (Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti pokretne opreme pod pritiskom u skladu sa Pravilnikom o pokretnoj opremi pod pritiskom, „Sl.glasnik RS“, br. 30/2014)
  • Ocenjivanje usaglašenosti pokretne opreme pod pritiskom (Kontrolno telo tip A akreditovano prema SRPS ISO/IEC 17020 trenutno u postupku ovlašćivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti pokretne opreme pod pritiskom u skladu sa Pravilnikom o pokretnoj opremi pod pritiskom, „Sl.glasnik RS“, br. 30/2014)
  • Ocenjivanje usaglašenosti cisterni za transport opasnog tereta u železničkom saobraćaju (Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti cisterni za transport opasnog tereta u železničkom saobraćaju u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje i oduzimanje imenovanja za ocenjivanje usaglašenosti cisterne za transport opasnog tereta i o načinu pregleda i obeležavanja posuda kola cisterne koje se koriste za transport opasnog tereta u železničkom saobraćaju, „Sl.glasnik RS“, br. 101/2014)
  • Ocenjivanje usaglašenosti vozila za transport opasnog tereta u drumskom saobraćaju (Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti vozila za transport opasnog tereta u drumskom saobraćaju u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje i oduzimanje imenovanja telu za ocenjivanje usaglašenosti cisterne za transport opasnog tereta u drumskom saobraćaju, „Sl.glasnik RS“, br. 95/2015)