Pokretna oprema

PED Inspect se bavi ocenjivanjem usaglašenosti pokretne opreme pod pritiskom i opreme za transport opasnog tereta.

Usluge vezane za pokretnu opremu koje realizuje PED Inspect obuhvataju sledeće:

 • Odobrenje tipa, prvo kontrolisanje i ispitivanje, ponovno ocenjivanje usaglašenosti, periodično kontrolisanje, međukontrolisanje i vanredne provere pokretne opreme pod pritiskom u drumskom i železničkom saobraćaju realizuje Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti pokretne opreme pod pritiskom u skladu sa:
  • Uredbom o pokretnoj opremi pod pritiskom („Službeni glasnik RS”, broj 120/17)
  • Sporazumom o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe (ADR), Poglavlje 6.8
  • Konvencijom o međunarodnim železničkom prevozu (COTIF), Dodatak C – Pravilnik o međunarodnom železničkom prevozu opasne robe (RID), Poglavlje 6.8
 • Odobrenje tipa, prvo kontrolisanje i ispitivanje, nadziranje proizvodnje, nadziranje službe za kontrolisanje, ponovno ocenjivanje usaglašenosti, periodično kontrolisanje i vanredne provere posuda pod pritiskom, njihovih ventila i opreme realizuje Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti pokretne opreme pod pritiskom u skladu sa:
  • Uredbom o pokretnoj opremi pod pritiskom („Službeni glasnik RS”, broj 120/17)
  • Sporazumom o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe (ADR), Poglavlje 6.2 (6.2.1 – 6.2.4)
  • Konvencijom o međunarodnim železničkom prevozu (COTIF), Dodatak C – Pravilnik o međunarodnom železničkom prevozu opasne robe (RID), Poglavlje 6.2 (6.2.1 – 6.2.4)
 • Odobrenje tipa, prvo kontrolisanje i ispitivanje, ponovno ocenjivanje usaglašenosti, periodično kontrolisanje, međukontrolisanje i vanredne provere cisterni za transport opasnih roba u drumskom saobraćaju (nisu za klasu 2), njihovih ventila i pribora realizuje Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti cisterni za transport opasnih roba u drumskom saobraćaju u skladu sa:
  • Sporazumom o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe (ADR), Poglavlje 6.8
 • Odobrenje tipa, prvo kontrolisanje i ispitivanje, ponovno ocenjivanje usaglašenosti, periodično kontrolisanje, međukontrolisanje i vanredne provere cisterni za transport opasnih roba u železničkom saobraćaju (nisu za klasu 2), njihovih ventila i pribora realizuje Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti cisterni za transport opasnih roba u železničkom saobraćaju u skladu sa:
  • Konvencijom o međunarodnim železničkom prevozu (COTIF), Dodatak C – Pravilnik o međunarodnom železničkom prevozu opasne robe (RID), Poglavlje 6.8