Portfolio

Predmet poslovanja, odnosno osnovna delatnost „PED Inspect“-a su tehnička ispitivanja i analize kroz pružanje usluga u oblasti kontrolisanja, sertifikacije proizvoda i sertifikacije sistema menadžmenta. Ovim uslugama su obuhvaćeni • icon

  Oprema pod pritiskom

  PED Inspect se kroz veći broj akreditacija i imenovanja bavi razvrstavanjem, odobravanjima, ocenjivanjima usaglašenosti, pregledima, ispitivanjima, kontrolisanjem i sertifikacijom opreme pod pritiskom.

  Vidi više

 • icon

  Postrojenja za gas

  Akreditovano kontrolno telo PED Inspect se bavi kontrolisanjem postrojenja za tečni naftni gas i postrojenja za prirodni gas.

  Vidi više

 • icon

  Naftovodi, gasovodi, produktovodi i njihovi delovi

   Akreditovano kontrolno telo PED Inspect se bavi kontrolisanjem dokumentacije, izrade, kontrolisanjem pre stavljanja u upotrebu, kvalitativnim kontrolisanjem i kontrolisanjem posle popravki i modifikacija naftovoda, gasovoda, produktovoda i njihovih delova.

  Vidi više

 • icon

  Pokretna oprema

  PED Inspect se kroz akreditaciju kontrolnog tela i imenovanja koja poseduje bavi kontrolisanjem pokretne opreme pod pritiskom, auto i vagon cisterni za transport opasnog tereta.

  Vidi više

 • icon

  Cevne spojnice za sučeono zavarivanje

  Akreditovano kontrolno telo PED Inspect se bavi kontrolisanjem novih proizvoda, periodičnim kontrolisanjem izrade i kontrolisanjem isporuka cevnih spojnice za sučeono zavarivanje (lukova, T-komada, redukcionih elemenata, danaca,…).

  Vidi više

 • icon

  Zavarivanje i tvrdo lemljenje

  PED Inspect se kroz postojeće akreditacije i imenovanja bavi kvalifikacijom i odobravanjem postupaka izrade nerastavljivih spojeva i odobravanjem osoblja koje izrađuje i ispituje nerastavljive spojeve na opremi pod pritiskom, a u postupku je akreditacije za sertifikaciju zavarivačkih pogona.

  Vidi više

 • icon

  Čelične konstrukcije

  Akreditovano kontrolno telo PED Inspect se bavi kontrolisanjem novih proizvoda, kontrolisanjem popravki i modifikacija, kontrolisanjem izrade i kontrolisanjem tokom korišćenja čeličnih konstrukcija.

  Vidi više

 • icon

  Kontrolisanja metodama bez razaranja

  Kontrolno telo PED Inspect je akreditovano za vizuelno kontrolisanje, kontrolisanje penetrantima, magnetima, ultrazvukom, radiografijom, ultrazvučno merenje debljine i identifikaciju hemijskog sastava materijala.

  Vidi više