Akreditacije

Osnovna delatnost PED Inspect-a je kontrolisanje i sertifikacija na osnovu akreditacija dodeljenih od strane Akreditacionog Tela Srbije.

PED Inspect poseduje sledeće akreditacije:

  • Kontrolno telo (tip A) akreditovano prema standardu SRPS ISO/IEC 17020
  • Sertifikaciono telo za proizvode akreditovano prema standardu SRPS EN ISO/IEC 17065