Kontrolisanja metodama bez razaranja

Kontrolno telo PED Inspect je akreditovano za kontrolisanja metodama bez razaranja.

Kontrolno telo PED Inspect je akreditovano za kontrolisanja metodama bez razaranja u skladu sa sledećom tabelom:

 MATERIJAL Zavareni spojevi na metalnim materijalima Metalni materijali Čelični odlivci Čelični otkovci Čelični limovi Termoplasti
 METODA  STANDARD
Vizuelno kontrolisanje SRPS EN ISO 17637 SRPS EN 13018 SRPS EN 13100-1
Kontrolisanje penetrantima SRPS EN ISO 3452-1 SRPS EN 1371-1 SRPS EN 10228-2
Kontrolisanje magnetskim česticama SRPS EN ISO 17638 SRPS EN ISO 9934-1 SRPS EN 1369 SRPS EN 10228-1
Kontrolisanje ultrazvukom SRPS EN ISO 17640 SRPS EN 583-1

SRPS EN 12680-1

SRPS EN 12680-2

SRPS EN 10228-3

SRPS EN 10228-4

SRPS EN 10160 SRPS EN 13100-3
Ocenjivanje radiograma

SRPS EN 12517-1

SRPS EN 12517-2

Ultrazvučno merenje debljine SRPS EN 14127
Identifikacija hemijskog sastava materijala

API RP 578

K.UP.700.29

SRPS EN ISO 17635