Čelične konstrukcije

Kontrolno telo PED Inspect se bavi kontrolisanjem građevinskih proizvoda i konstrukcija – čeličnih konstrukcija.

Usluge kontrolisanja čeličnih konstrukcija koje realizuje PED Inspect obuhvataju sledeće aktivnosti:

  • Kontrolisanje novih proizvoda
  • Kontrolisanje popravki i modifikacija
  • Periodično kontrolisanje izrade
  • Kontrolisanje tokom korišćenja

Referentni standardi za navedene aktivnosti za koje je Kontrolno telo akreditovano prema standardu SRPS ISO/IEC 17020 su:

  • SRPS EN 1090-1:2012 – Izvođenje čeličnih i aluminijumskih konstrukcija – Deo 1: Zahtevi za ocenu usaglašenosti konstrukcijskih komponenata
  • SRPS EN 1090-2:2012 – Izvođenje čeličnih i aluminijumskih konstrukcija – Deo 2: Tehnički zahtevi za čelične konstrukcije