Čelične konstrukcije

Kontrolno telo PED Inspect se bavi kontrolisanjem građevinskih proizvoda i konstrukcija – čeličnih konstrukcija.

Usluge kontrolisanja čeličnih konstrukcija koje realizuje PED Inspect obuhvataju sledeće aktivnosti:

  • Kontrolisanje novih proizvoda
  • Kontrolisanje popravki i modifikacija
  • Periodično kontrolisanje izrade
  • Kontrolisanje tokom korišćenja

Referentni standard za navedene aktivnosti za koje je Kontrolno telo akreditovano prema standardu SRPS ISO/IEC 17020 je SRPS EN 1090-2, tačke 5, 7, 12.2 i 12.4 i prilozi C i E – Izvođenje čeličnih i aluminijumskih konstrukcija – Deo 2: Tehnički zahtevi za čelične konstrukcije