Organizacione jedinice

PED Inspect se primarno bavi kontrolisanjem, sertifikacijom proizvoda i sertifikacijom sistema menadžmenta. Ove aktivnosti su raspoređene u okviru funkcionalno razdvojenih organizacionih jedinica.

Sistem menadžmenta firme „PED INSPECT“ d.o.o. je uređen kao kombinovani sistem izrađen na bazi standarda ISO 9001, SRPS ISO 45001, SRPS ISO/IEC 17020, SRPS EN ISO/IEC 17065 i SRPS ISO/IEC 17021-1.

„PED INSPECT“ je funkcionalno podeljen na četiri organizacione jedinice i to:

  • OPŠTI POSLOVI (sistem menadžmenta usklađen sa zahtevima standarda ISO 9001 i SRPS ISO 45001)
  • KONTROLNO TELO (akreditovano prema SRPS ISO/IEC 17020);
  • SERTIFIKACIONO TELO ZA PROIZVODE (akreditovano prema SRPS EN ISO/IEC 17065);
  • SERTIFIKACIONO TELO ZA SISTEME MENADŽMENTA (trenutno u postupku akreditacije prema SRPS ISO/IEC 17021-1).