Organizacione jedinice

PED Inspect se primarno bavi kontrolisanjem i sertifikacijom proizvoda. Ove aktivnosti su raspoređene u okviru funkcionalno razdvojenih organizacionih jedinica.

Sistem menadžmenta firme PED INSPECT d.o.o. je uređen kao kombinovano integrisani sistem menadžmenta izrađen na bazi standarda SRPS ISO 9001, SRPS ISO 45001, SRPS ISO/IEC 17020, SRPS ISO/IEC 17025 (pojedini zahtevi), SRPS EN ISO/IEC 17065 i SRPS ISO/IEC 17021-1 (pojedini zahtevi).

„PED INSPECT“ je funkcionalno podeljen na tri organizacione jedinice i to:

  • OPŠTI I OSTALI TEHNIČKI POSLOVI (sistem menadžmenta usklađen sa zahtevima standarda ISO 9001 i SRPS ISO 45001);
  • KONTROLNO TELO (akreditovano prema SRPS ISO/IEC 17020 uz dodatak pojedinih zahteva iz SRPS ISO/IEC 17025);
  • SERTIFIKACIONO TELO ZA PROIZVODE (akreditovano prema SRPS EN ISO/IEC 17065 uz dodatak pojedinih zahteva iz SRPS ISO/IEC 17021-1).
Organizacione jedinice u PED Inspect-u