Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti elektro-magnetske kompatibilnosti – EMC

Obim imenovanja tela za ocenjivanje usaglašenosti elektromagnetske kompatibilnosti za koji je PED Inspect u postupku obuhvata sledeće proizvode:

 • Oprema za merenje električne energije naizmenične struje
 • Električni uređaji za detekciju i merenje zapaljivih gasova, otrovnih gasova ili kiseonika
 • Niskonaponski rasklopni blokovi
 • Niskonaponske rasklopne aparature
 • Programabilni kontroleri
 • Električni i elektronski uređaji za merenje, upravljanje i regulaciju
 • Rotacione električne mašine
 • Električni pogonski sistemi sa podešavanjem brzine
 • Alarmni sistemi
 • Oprema za osvetljenje
 • Energetski sistemi besprekidnog napajanja UPS.

U skladu sa ocenjivanjem usaglašenosti navedenih proizvoda izdaju se sledeće isprave o usaglašenosti:

 • Potvrda o usaglašenosti (prema članu 10 Pravilnika)