Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti mašina

PED Inspect je na osnovu akreditacije Sertifikacionog tela za proizvode u postupku imenovanja tela za ocenjivanje usaglašenosti mašina u skladu sa Pravilnikom o bezbednosti mašina, “Sl.glasnik RS”, br. 13/2010.

Obim imenovanja tela za ocenjivanje usaglašenosti mašina koga PED Inspect poseduje obuhvata sledeće:

  • Prenosni alati sa elektromotorima nazivnog naizmeničnog napona do 250 V za upotrebu u domaćinstvu i sličnu upotrebu.