Imenovano telo za razvrstavanje opreme pod pritiskom

Imenovano telo za razvrstavanje opreme pod pritiskom funkcioniše u skladu sa Pravilnikom o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe, “Sl.glasnik RS”, br. 87/2011 i 75/2013.

Obim imenovanja tela za razvrstavanje opreme pod pritiskom obuhvata razvrstavanje i evidentiranje opreme pod pritiskom.

Obaveza vlasnika/korisnika opreme pod pritiskom je da angažuje imenovano telo za razvrstavanje koje mu kroz postupak razvrstavanja definiše da li predmetna oprema pod pritiskom spada u visok ili nizak nivo opasnosti.

Imenovano telo za razvrstavanje PED Inspect nakon realizacije aktivnosti razvrstavanja vlasniku/korisniku opreme dostavlja Izveštaj o razvrstavanju.

Ukoliko je oprema pod pritiskom razvrstana u nizak nivo opasnosti, periodične preglede i ispitivanja ove opreme obavlja sam vlasnik/korisnik, a može angažovati i imenovano telo za preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom.

Ukoliko je oprema pod pritiskom razvrstana u visok nivo opasnosti, imenovano telo za razvrstavanje unosi podatke o opremi u centralni registar opreme pod pritiskom nadležnog ministarstva za poslove energetike i izdaje vlasniku/korisniku opreme Evidencioni list u kome je između ostalog definisana i vrsta pregleda i vremenski razmaci između periodičnih pregleda. Nakon toga, vlasnik/korisnik opreme pod pritiskom visokog nivoa opasnosti angažuje Imenovano telo za preglede i ispitivanja koje periodično kontroliše predmetnu opremu u skladu sa periodikom definisanom u Evidencionom listu.