ATEX oprema

PED Inspect je trenutno u postupku akreditacije za ocenjivanje usaglašenosti ATEX opreme u skladu sa Pravilnikom o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama, „Sl.glasnik RS“, br. 1/2013.

PED Inspect je trenutno u postupku akreditacije za ocenjivanje usaglašenosti ATEX opreme u skladu sa Pravilnikom o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama, „Sl.glasnik RS“, br. 1/2013 i to:

Proširenje postojećeg obima akreditacije SERTIFIKACIONOG TELA ZA PROIZVODE za sledeće proizvode:

Oprema Grupe I, Kategorija M1 i Grupe II, Kategorije 1, iz Priloga 1, Pravilnika:

 • Pregled tipa
 • Usaglašenost sa tipom na osnovu verifikacije proizvoda

Oprema Grupe I, Kategorije M2; Oprema Grupe II, Kategorije 2 i Električna oprema iz Priloga 1, Pravilnika:

 • Pregled tipa
 • Usaglašenost sa tipom na osnovu interne kontrole proizvodnje i nadgledanog ispitivanja proizvoda

Oprema Grupe I i Grupe II iz Priloga 1, Pravilnika:

 • Usaglašenost na osnovu pojedinačne verifikacije proizvoda
 • Samostalni zaštitni sistemi prema članu 4, st.1. tačka 2) Pravilnika:
 • Pregled tipa
 • Usaglašenost na osnovu pojedinačne verifikacije proizvoda

Komponente prema članu 4, st.1. tačka 3) Pravilnika:

 • Pregled tipa
 • Usaglašenost sa tipom na osnovu verifikacije proizvoda
 • Usaglašenost sa tipom na osnovu interne kontrole proizvodnje i nadgledanog ispitivanja proizvoda
 • Usaglašenost na osnovu pojedinačne verifikacije proizvoda

Akreditacija SERTIFIKACIONOG TELA ZA SISTEME MENADŽMENTA za sledeće proizvode:

Oprema Grupe I, Kategorija M1 i Grupe II, Kategorije 1, iz Priloga 4, Pravilnika:

 • Usaglašenost sa tipom na osnovu obezbeđivanja kvaliteta proizvodnje

Oprema Grupe I, Kategorije M2; Oprema Grupe II, Kategorije 2 i Električna oprema iz Priloga 7, Pravilnika:

 • Usaglašenost sa tipom na osnovu obezbeđivanja kvaliteta proizvoda