Mašine (MD)

PED Inspect se bavi sertifikacijom mašina u skladu sa Pravilnikom o bezbednosti mašina, „Sl.glasnik RS“, br. 13/2010.

Sertifikaciono telo za proizvode PED Inspect je akreditovano i u postupku je imenovanja za ocenjivanje usaglašenosti sledećih mašina:

Mašine iz priloga 4, Pravilnika (Pregled tipa):

 • Prese, uključujući i kočnice na presi, za hladnu obradu metala sa ručnim punjenjem i/ili uklanjanjem, čiji pokretni radni delovi mogu da imaju hod veći od 6mm i brzinu veću od 30 mm/s
 • Mašine za ubrizgavanje ili presovanje plastike sa ručnim punjenjem ili uklanjanjem
 • Mašine za ubrizgavanje ili presovanje gume sa ručnim punjenjem ili uklanjanjem
 • Zamenljivi mehanički prenosnici snage, uključujući i njihove zaštitnike
 • Zaštitnici za zamenljive mehaničke prenosnike snage
 • Zaštitni uređaji projektovani za prepoznavanje prisustva ljudi
 • Pokretni zaštitnici sa zabravljivanjem sa pogonom, projektovani da se koriste kao zaštitnici za prese, kao i za mašine za ubrizgavanje ili presovanje plastike i gume
 • Logičke jedinice za osiguravanje bezbednosnih funkcija

Mašine čiji proizvođač ili njegov zastupnik nisu registrovani na teritoriji Republike Srbije, za koje je primenjen postupak ocenjivanja usaglašenosti iz Priloga 8 Pravilnika (Potvrda o usaglašenosti):

 • Liftovi na električni pogon za vertikalni prevoz tereta sa kabinom u koju nije moguć pristup ljudi
 • Lanci i sastavni elementi lanaca
 • Čelična užad za opštu namenu
 • Prenosni alati sa elektromotorima nazivnog naizmeničnog napona do 250 V za upotrebu u domaćinstvu i sličnu upotrebu.

Sertifikaciono telo za proizvode PED Inspect je u postupku proširenja obima akreditacije za ocenjivanje usaglašenosti sledećih mašina:

Mašine mimo priloga 4, Pravilnika (Pregled tipa):

 • Mašine za plastične mase i gumu
 • Oprema za termićke postupke u industriji
 • Pumpe i pumpni agregati za tečnost
 • Vatrogasne pumpe – centrifugalne vatrogasne pumpe sa vakuum-uređajem
 • Pumpe za tečnost
 • Benzinske pumpe
 • Rashladna postrojenja i toplotne pumpe
 • Kompresori i vakuum pumpe
 • Mašine sa visokim pritiskom vodenog mlaza
 • Oprema za atomiziranje i raspršivanje materijala za prevlake

Sertifikaciono telo za sisteme menadžmenta PED Inspect je u postupku akreditacije za ocenjivanje usaglašenosti sledećih mašina:

Mašine iz priloga 4 i priloga 5, Pravilnika:

 • Potpuno obezbeđenje kvaliteta